domstol

af Jochnick Advokatbyrå

Advokatbyrå med skräddarsydd juridik efter dina behov!

Välkommen att vända dig till oss för inledande kostnadsfri juridisk rådgivning!

Familjerätt

Vi har stor erfarenhet av familjerättsliga frågor såsom vårdnad, boende, umgänge, underhållsbidrag, äktenskapsförord och äktenskapsskillnad m.m.  

Migrationsrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i asylärenden. Vi kan även bistå såväl privatpersoner som arbetsgivare med rådgivning och biträde i ärenden gällande arbets- och uppehållstillstånd, visum, medborgarskap m.m.

Fastighetsrätt

Vi kan bistå med rådgivning och biträde i fastighetsrättsliga frågor, t.ex. fastighetsförvärv, tvister gällande fel i fastighet, entreprenad, hyresrätt m.m.

Socialrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i mål rörande tvångsvård enligt Lag om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare (LVM), Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV), m.m.

Bolagsrätt

Vi biträder ofta företag i många juridiska frågor. Vanligast är tvister och förhandlingar kring avtal och kontrakt. Vi har jurister med erfarenhet av skatterätt och avtalsrätt inom det affärsjuridiska området.

Arbetsrätt

Vi täcker de flesta arbetsrättsliga aspekter som kan bli aktuella i en verksamhet.

Tvistemål

Vi biträder både privatpersoner och företag i tvister och skiljeförfaranden. 

Straffrätt

Vi åtar oss även brottmålsrelaterade uppdrag som privat försvarare, målsägandebiträde m.m.

 
 

Medarbetare

Lisa af Jochnick

Advokat

Tele: +46 735 21 52 67

E-post: lisa@jochnicklaw.se

Behnaz Barjandi

Jurist

Tele: +46 793 33 39 96

E-Post: behnaz@jochnicklaw.se

Omid Moallemi

Jurist

Tele: ‭+46 760 20 29 63‬

E-Post: omid@jochnicklaw.se

 

Fadi Al-Aieshy

Tele: +46 735 21 52 66

E-post: fadi@jochnicklaw.se 

 

af Jochnick Advokatbyrå,

Västmannagatan 66, 113 25 Stockholm

 

info@jochnicklaw.se

Lisa af Jochnick

+46-735 21 52 67

lisa@jochnicklaw.se

Fadi Al-Aieshy

+46-735 21 52 66

fadi@jochnicklaw.se

Behnaz Barjandi

+46-793 33 39 96

behnaz@jochnicklaw.se

Omid Moallemi

‭+46 760 20 29 63‬

omid@jochnicklaw.se

Dina uppgifter skickades!

Följ oss 
  • Facebook
  • Instagram